Två ögonläkare på Söderögon

Ålderssynthet

Ålderssynthet är en normal del av åldrandet och påverkar nästan alla människor förr eller senare, vanligtvis efter 40 års ålder.

Texten är medicinskt granskad av:

Maria Kugelberg,

(Ögonläkare, professor)

Vad är ålderssynthet?

Ett linsbyte görs väldigt ofta på grund av ålderssynthet, även känt som presbyopi. Ålderssynthet är en vanlig synförändring som inträffar med åldern. Det är ett tillstånd där ögat gradvis förlorar sin förmåga att fokusera på objekt som är nära ögat, vilket resulterar i svårigheter att läsa och utföra uppgifter som kräver nära syn. Ålderssynthet är en normal del av åldrandet och påverkar nästan alla människor förr eller senare, vanligtvis efter 40 års ålder.

Symtom på ålderssynthet inkluderar:

  • Svårigheter att läsa små tryckta bokstäver och text på nära håll

  • Behovet av att hålla böcker eller tidningar längre från ögat för att kunna läsa dem

  • Obehag eller trötthet i ögonen vid närläsning

  • Svårigheter att se i svagt ljus eller i dålig belysning vid närläsning

Varför uppstår ålderssynthet?

Orsaker och symptom

Ålderssynthet, eller presbyopi som det också kallas, är en naturlig åldersrelaterad synförändring som inträffar när ögats förmåga att fokusera på nära objekt successivt försämras. För att förstå varför det uppstår behöver man veta lite mer om ögats anatomi och hur dess funktioner förändras över tiden.

Ögats naturliga lins, som spelar en avgörande roll i att justera fokus på olika avstånd, genomgår åldersrelaterade förändringar och orsaken till ålderssynthet är att den blir mindre flexibel med åldern. Innan de åldersrelaterade förändringarna inträffar är linsen elastisk och kan ändra form för att möjliggöra skarpa bilder vid olika avstånd. Dock förlorar den med tiden sin flexibilitet och förmåga att anpassa sig snabbt. Denna förändring gör det svårt att fokusera på nära håll, vilket blir särskilt märkbart när man försöker läsa eller utföra andra synkrävande arbetsuppgifter på nära håll.

Denna naturliga stelhet i linsen är en del av den normala åldringsprocessen och påverkas även av genetiska faktorer. Även om presbyopi inte kan undvikas, varierar graden av synförändring mellan individer. De första tecknen på ålderssynthet börjar ofta märkas runt 40-årsåldern och fortsätter att förvärras över tid.

Behandling av ålderssynthet

För att behandla ålderssynthet, eller presbyopi, finns det flera effektiva alternativ som kan hjälpa till att korrigera synproblemen och förbättra synen på nära håll. Här är några av de vanligaste behandlingsformerna:

Läsglasögon: Det mest traditionella och enkla sättet att korrigera ålderssynthet är att använda läsglasögon. De är utformade för att ge extra styrka för att kompensera för den minskade flexibiliteten i ögats lins vid nära arbete. Det finns färdiga läsglasögon som kan köpas utan recept, men glasögon utprovade och tillverkade hos en optiker blir mer exakta och ger oftast bättre synkvalitet.

Bifokala och progressiva glasögon: För personer som har behov av att korrigera synen både på långt och nära håll, till exempel om man är översynt eller har astigmatism, kan bifokala eller progressiva glasögon vara ett alternativ. Bifokala glasögon har två olika synområden, ett för långt håll och en ruta för nära håll. Progressiva glasögon har en gradvis övergång mellan dessa områden vilket innebär att det även finns områden för mellanavstånd i glasen vilket ger en naturligare synupplevelse genom att undvika den tydliga linjen som finns i bifokala glasögon.

Multifokala kontaktlinser: För de som föredrar kontaktlinser finns multifokala alternativ tillgängliga. Dessa linser ger en gradvis övergång mellan styrkorna för nära och långt seende, vilket ger användaren möjlighet att se tydligt på olika avstånd.

Ögonoperation (linsbyte): För de som letar efter en mer permanent lösning kan ett linsbyte övervägas. Ett linsbyte vid ålderssynthet är ett kirurgiskt ingrepp där ögats naturliga lins ersätts med en multifokal konstgjord lins. Denna typ av kirurgi kallas också för RLE (Refractive Lens Exchange).

Målet med ingreppet är att korrigera ålderssynthet och förbättra synförmågan på både nära och långt håll. Under proceduren avlägsnas den befintliga linsen, och en multifokal lins implanteras för att ge en bättre syn med minskat behov av glasögon för nära arbete. RLE övervägs oftast när andra behandlingsformer, som glasögon eller kontaktlinser, inte passar patientens livsstil och personen önskar en permanent lösning för att korrigera ålderssynthet. Operationen utförs av en ögonkirurg och kräver en noggrann bedömning av patientens ögonhälsa och behov innan beslut om operationen fattas.

Vanliga frågor om ålderssynthet

Hitta till oss

SöderÖgon ligger på plan 6 inne i vårdhuset Curanten. Gå in genom huvudentrén som ligger i markplan och tag hissen upp till plan 6. Mottagningen ligger direkt till höger när du kommer ut ur hissen. Du kan också ta trapporna upp, då ligger mottagningen direkt till vänster efter trappan.

Adress

SöderÖgon

Smedjegatan 18

131 54 Nacka

Postadress

SöderÖgon

Box 10

131 06 Nacka