två ögonläkare genomför ett linsbyte i en operationssal

Linsbyte - RLE

Refractive Lens Exchange (RLE), även känd som ett linsbyte, är en kirurgisk procedur som erbjuder en betydande förbättring av synen och en möjlighet att minska eller eliminera behovet av glasögon eller kontaktlinser för personer som lider av närsynthet, långsynthet eller ålderssynthet, inklusive de med samtidig astigmatism.

Texten är medicinskt granskad av:

Maria Kugelberg,

(Ögonläkare, professor)

Vad innebär ett linsbyte - RLE?

Refractive Lens Exchange (RLE), även känd som ett linsbyte, är ett kirurgiskt ingrepp som erbjuder en möjlighet att minska eller eliminera behovet av glasögon eller kontaktlinser för personer som lider av ålderssynthet. Om du även har ett annat synfel såsom närsynthet, översynthet och/eller astigmatism korrigeras det samtidigt. 

En RLE-operation kan erbjuda många fördelar för dig som tycker att läsglasögon eller progressiva glasögon är ett hinder i vardagen. Det är viktigt att notera att varje patient är unik, och detaljerna i operationen kan variera beroende på dina individuella förhållanden och ögats hälsotillstånd. Din ögonläkare kommer att ge dig detaljerad information och rådgivning inför din specifika operation.

RLE-operation är en beprövad metod

Vid en RLE-operation genomgår du samma typ av procedur som vid en gråstarrsoperation, Sveriges vanligaste operation. Det innebär att den naturliga ögonlinsen tas bort och ersätts med en specialdesignad plastlins som kallas intraokulär lins (IOL). Vid gråstarr görs operationen för att linsen blivit grumlig på grund av åldrande eller andra faktorer, vid en RLE-operation byts linsen ut för att den förlorat sin elasticitet och därmed förmågan att skifta fokus mellan olika avstånd. Det som skiljer sig från en vanlig gråstarrsoperation, förutom att det inte finns någon gråstarr, är den typ av IOL som används vid RLE. Den IOL som används vid vanlig gråstarrskirurgi har bara ett fokusavstånd, långt ELLER nära håll, medan den IOL som används RLE är utformad för att korrigera synfel på flera avstånd vilket gör att du kan se på nära, mellan och långt håll. Detta innebär att de flesta patienter inte längre behöver använda glasögon eller kontaktlinser efter operationen för att klara av vardagliga aktiviteter som att läsa, köra bil eller använda en dator.

Resultatet varar livet ut

En annan fördel med RLE är att det är en permanent lösning. Eftersom den naturliga ögonlinsen är borta och ersatt med en konstgjord lins, behöver du inte oroa dig för att utveckla katarakt (grå starr) i framtiden, eftersom grumling av ögonlinsen inte längre är möjlig.

Det är viktigt att betona att RLE är en individuell behandling och kräver noggrann utvärdering och diskussion med en erfaren ögonläkare. Patientens önskemål, ögats hälsotillstånd och andra faktorer beaktas för att välja den mest lämpliga IOL-typen och för att uppnå de bästa möjliga resultaten.

åldersynhet
doctor
marie-patient

Vad är ålderssynthet?

Ett linsbyte kan göras för att minska besvären av  ålderssynthet, även känt som presbyopi. Ålderssynthet är en vanlig synförändring som inträffar med åldern. Det är ett tillstånd där ögat gradvis förlorar sin förmåga att fokusera på objekt som är nära ögat, vilket resulterar i svårigheter att läsa och utföra uppgifter som kräver skarp syn på nära håll. Ålderssynthet är en normal del av åldrandet och påverkar nästan alla människor förr eller senare, vanligtvis efter 40 års ålder.

Symtom på ålderssynthet inkluderar:

  • Obehag eller trötthet vid närarbete

  • Svårigheter att läsa små tryckta bokstäver och text på nära håll

  • Svårigheter att se i svagt ljus eller i dålig belysning på nära håll

  • Du börjar hålla till exempel telefonen längre från ögonen för att kunna läsa, till slut “räcker inte armarna till”

Hur går ögonoperationen till vid ett linsbyte?

1. Förberedande undersökning

Innan du gör en ögonoperation för att slippa glasögon behöver du göra en undersökning för att ta reda på vad det skulle innebära för dig utifrån dina synbehov. Du träffar en ögonsjuksköterska eller optiker med lång erfarenhet av linsbytesoperationer som gör noggranna mätningar av dina ögon och din syn. Utifrån resultaten av mätningarna får du information om vad ett linsbyte skulle innebära för just dig. Stor vikt läggs vid att du ska få tid och utrymme att ställa de frågor som du har relaterat till ögonoperationen.

2. Möte med kirurgen

Den ögonläkare som du träffar vid det här besöket är den kirurg som sen utför ögonoperationen. Ögonläkaren undersöker ögonens hälsotillstånd och väljer den mest lämpliga intraokulära linsen (IOL) för dina behov och önskemål.

3. Förberedelse operation

På operationsdagen kommer du till oss med nytvättat hår och rentvättade kläder. Dina ytterkläder och värdesaker låser du in i ett patientskåp. Därefter går du in i ett förberedelserum där du får ta på dig en patientmössa och skoskydd. Du får ett lugnande läkemedel och droppar i ögonen som gör pupillerna stora.

4. På operationssalen

När det är dags för din ögonoperation så hämtas du av en sköterska som följer med dig in till operationssalen. Där får du sätta dig i en stol som liknar den hos tandläkaren. Området kring ögat tvättas noggrant och en duk med ett hål för det öga som ska opereras först läggs över huvudet.

5. Lokalbedövning

Du är vaken under ögonoperationen som utförs i lokalbedövning. Bedövningen förhindrar smärta och gör att du känner minimalt obehag under ingreppet. Först ges ögondroppar som bedövar ögats yta, därefter spolas mer bedövning in i ögats främre del.

6. Operationen

Kirurgen gör ett mycket litet snitt i ögats hornhinna. Genom snittet förs ett litet instrument in som delar upp den egna linsen i småbitar som sugs ut med samma instrument. Ögats egen lins ligger i en kapsel som sparas inne i ögat. Den nya intraokulära linsen (IOL) är ihoprullad i en injektor och med hjälp av den placerar kirurgen linsen i kapseln där den vecklar ut sig.

7. Eftervård

Snittet som görs i ögat vid ögonoperationen är så pass litet att det inte behövs några stygn utan det läker av sig själv. Du får ögondroppar som du ska ta i tre veckor för att motverka inflammation i ögat. Under läkningsperioden ska du undvika att gnugga dig i ögonen, inte använda ögonmakeup, inte träna så hårt så att svett rinner ner i ögonen eller bada. I övrigt kan du leva som vanligt. Ungefär en månad efter operationen träffar du kirurgen på ett återbesök. Du behöver oftast inte vara hemma från arbetet mer än själva operationsdagen.

8. Återhämtning

Det är individuellt hur lång tid det tar innan synen återhämtat sig. En del ser bra dagen efter ögonoperationen men för en del kommer synen successivt tillbaka och det kan ta några dagar innan synen är klar igen. I början är det vanligt att man upplever blänk från den nya linsen, framför allt i periferin men det försvinner med tiden.

Finns det några risker med ett linsbyte?

En RLE-operation (Refractive Lens Exchange) eller linsbyte är ett effektivt sätt att korrigera synfel och minska behovet av glasögon eller kontaktlinser. Trots fördelarna finns det några risker och möjliga komplikationer att överväga. 

Resultatet kan variera, och en del personer kan fortfarande behöva glasögon för vissa aktiviteter. En del linser kan också ge ökad bländning och halos kring ljuskällor. 

Precis som vid andra typer av operationer så finns det alltid en liten risk för infektion eller inflammation efter ingreppet. En del upplever också att ögonen blir torrare under en period efter linsbytesoperationen och man kan då behöva använda smörjande ögondroppar under tiden.

Efter en linsbytesoperation kan man få efterstarr, något som är lätt att åtgärda vid ett vanligt mottagningsbesök. Läs mer om efterstarr här. 

Det är viktigt att diskutera dessa risker och fördelar med din ögonläkare noggrant innan du beslutar dig för att genomgå en RLE-operation och att du följer deras råd för en säker och smidig återhämtning. De flesta patienter upplever positiva resultat och en förbättring av synen efter RLE.

Pris

65 000 kr

Möjlighet till delbetalning genom Wasa kredit.

  • Multifokal lins

  • Korrigering av astigmatism vid behov

  • Ögondroppar som behövs efter operationen

  • Efterkorrigeringar i tre år

  • Samma pris oavsett lins

  • Samma kirurg genom hela procesen

Vanliga frågor om linsbyte

Hitta till oss

SöderÖgon ligger på plan 6 inne i vårdhuset Curanten. Gå in genom huvudentrén som ligger i markplan och tag hissen upp till plan 6. Mottagningen ligger direkt till höger när du kommer ut ur hissen. Du kan också ta trapporna upp, då ligger mottagningen direkt till vänster efter trappan.

Adress

SöderÖgon

Smedjegatan 18

131 54 Nacka

Postadress

SöderÖgon

Box 10

131 06 Nacka