Policys

På SöderÖgon arbetar vi aktivt med att leda verksamheten mot vår vision att med spetskompetens erbjuda en unik möjlighet att tillgodose medicinska ögonbehov. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Policys

Affärsidé

Att med spetskompetens inom våra områden erbjuda en unik möjlighet att tillgodose medicinska ögonbehov.

Kvalitetspolicy

Söderögons AB:s patienter, kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar enligt avtal och inom beslutade tidsramar

 • Vi ligger i framkant inom medicinska ögonbehov med god kunskap och hög kompetens behandling som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav

 • Vi skapar långsiktigt nöjda patienter och kunder genom att leverera kvalitativ och patientsäker vård

 • Vi är pålitliga som vårdgivare, affärspartner, arbetsgivare eller annan partner

 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer

 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra patienter och kunders krav och förväntningar

 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar

 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på den vård som levereras

2023-04-24

Maria Kugelberg, (VD)

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 och arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan, förebygga föroreningar och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner

 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer i möjligaste mån

 • Sträva efter att använda miljömärkt förbrukningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt

 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt

 • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav

 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet

2023-04-24

Maria Kugelberg, (VD)

Hitta till oss

SöderÖgon ligger på plan 6 inne i vårdhuset Curanten. Gå in genom huvudentrén som ligger i markplan och tag hissen upp till plan 6. Mottagningen ligger direkt till höger när du kommer ut ur hissen. Du kan också ta trapporna upp, då ligger mottagningen direkt till vänster efter trappan.

Adress

SöderÖgon

Smedjegatan 18

131 54 Nacka

Postadress

SöderÖgon

Box 10

131 06 Nacka