Policys

Affärsidé

Att med spetskompetens inom våra områden erbjuda en unik möjlighet att tillgodose medicinska ögonbehov.

Kvalitetspolicy

Söderögons AB:s patienter, kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar enligt avtal och inom beslutade tidsramar
 • Vi ligger i framkant inom medicinska ögonbehov med god kunskap och hög kompetens
 • Vi skapar långsiktigt nöjda patienter och kunder genom att leverera kvalitativ och patientsäker behandling som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav
 • Vi är pålitliga som vårdgivare, affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer
 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra patienter och kunders krav och förväntningar
 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

 • Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på den vård som levereras

 • 2023-04-24 Maria Kugelberg VD

  Miljöpolicy

  Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 och arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan, förebygga föroreningar och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer i möjligaste mån
 • Sträva efter att använda miljömärkt förbrukningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
 • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

 • Varje anställd hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

 • 2023-04-24 Maria Kugelberg VD

  Kontakt

  Omboka eller avboka

  Har du en bokad tid kan du omboka eller avboka din tid digitalt via Zymego samt få en tidigare tid genom erbjudanden om återbudstider. Läs mer

  Hitta till SöderÖgon

  Besöksadress

  SöderÖgon

  Smedjegatan 18

  131 54 Nacka

  Postadress

  SöderÖgon

  Box 10

  131 06 Nacka

  Öppettider

  Måndag-torsdag

  Fredag

  Helg

  8:00-16:30

  8:00-14:00

  Stängt

  Omboka eller avboka

  Har du en bokad tid kan du omboka eller avboka din tid digitalt via Zymego samt få en tidigare tid genom erbjudanden om återbudstider. Läs mer

  SöderÖgon ligger på plan 6 inne i vårdhuset Curanten. Gå in genom huvudentrén som ligger i markplan och tag hissen upp till plan 6. Mottagningen ligger direkt till höger när du kommer ut ur hissen. Du kan också ta trapporna upp, då ligger mottagningen direkt till vänster efter trappan.

  Kollektivtrafik

  Tvärbanan till Sickla station från Solna, via Alvik och Gullmarsplan. Saltsjöbanan till Sickla station från Slussen.

  Pendelbåt från Södermalm till Sickla Udde. Från Sickla Udde är det 5 minuters promenadavstånd.

  Bussar 401 och 403 till hållplats Sickla station, Sickla allé och Sickla industriväg. Bussar 405, 409, 410, 413, 414 och 422 går till hållplats Sickla Västra respektive Alphyddan eftersom busshållplats Sickla bro är tillfälligt indragen på grund av ombyggnation. Buss 71 från Slussen/Jarlaberg samt buss 74 från Mariatorget stannar vid hållplats Sickla Udde.

  Med bil

  Norrifrån Kör Stadsgårdsleden 222 och ta av mot Järlaleden 260.

  Söderifrån Kör Södra länken och ta av mot Järlaleden 260.

  Från Nacka/Värmdö Kör väg 222 och sväng av vid Sicklavägen.

  Parkering Det finns 2600 st P-platser med 3 timmars fri parkering i Sickla köpkvarter nära SöderÖgon.